[metaslider id=343]

Tiến độ dự án Mipec Riverside

Tiến độ xây dựng chung cư Mipec Riverside dự kiến như sau:

  • Giai đoạn 1: Đổ bê tông xong tầng 15: tháng 6 năm 2014
  • Giai đoạn 2: Đổ bê tông xong tầng 30: Tháng 12 năm 2014
  • Giai đoạn 3: Thi công đến tầng mái: Quý I năm 2015
  • Giai đoạn 4: Hoàn thành cơ bản căn hộ: Quý IV năm 2015
  • Giai đoạn cuối: Hoàn thành bàn giao căn hộ: ngày 30 tháng 09 năm 2016